Aktiviteter

Här finns information om Sjukvårdspartiet Gävleborgs aktiviteter såsom medlemsträffar, årsmöten och liknande.


Möten maj

Styrelsemöte regionkontoret Gävle 14/5 kl 13:00

Regionstyrelsen rerionkontoret Gävle 15/5 &30/5

Kultur och kompitensnämnden 23/5

Hållbarhetsnämnden 23/5

Hälso och sjukvårdsnämnden 23/5

Gruppmöte Scandic Bollnäs 25/5 kl 9:30

Kandidatmöte Scandic Bollnäs 26/5 kl 9:30-14:00


Möten april

Kandidatmöte 21/4 Gävle                       

Hållbarhetsnämnden 5/4

Kultur och kompitänsnämnden 24/4

Regionstyrelsen 11&21/4

Hälso och sjukvårdsnämnden 24/4

Gruppmöte 25/4

Regionfullmäktige 26/4


Kallelse till kandidatmöte/fastslagande av nomineringslista

Scandik väst Gävle 7 april kl 10:00-14:00Möten Mars 2018

ÅRSMÖTE 17/3 scandic väst Gävle 13:00

Alla deltagare har rätt till milersättning fn 18,50kr per mil

Styrelse/gruppmöten

1/3 & 13/3 styrelsemöte ledningskontoret Gävle

21/3 styrelse/gruppmöte folkhögskolan Bollnäs

Regionfullmäktige 

22/3 folkhögskolan Bollnäs

Stig zettlin,Henrik Olofsson,Jan Näsholm,Kent Olsson Bernt Larsson & Torbjörn Hellström 

Regionstyrelsen 

21/3 Stig Zettlin & Henrik Olofsson

Hållbarhetsnämnden

Kent Olsson

Hälso och sjukvårdsnämnden 

14/3 Henrik Olofsson &Birgitta Hildingsson 

Demokratiberedningen 

15/3 Sven-Åke von Veh & Joe Glad


Möten februari 2018


Styrelse o gruppmötes Sjukvårdspartiet Gävleborg 

2/2-2018 Ledningskontoret Gävle                                                                                                                                             6/2-2018 Folkhögskolan Bollnäs

Regionstyrelsen 

14/2-2018      Stig settlin och Henrik Olofsson 

Hållbarhetsbämnden

8/2-2018        Kent Olsson 

Hälso och sjukvårdsnämnden

8/2-2018       Henrik Olofsson och Birgitta Hildingsson

Patientnämnden

14/2-2018       Kent Olsson Möte Januari 2018


Styrelse & Gruppmöte Sjukvårdsprtiet Gävleborg 8/1 2018

Regionkontoret Gävle kl10.00

Regionstyrelsen 17/1

Stig zettlin, Henrik Olofsson 

Hälso och sjukvårdsnämnden 24/1 Gävle

Henrik Olofsson Birgitta Hildingsson 

Hållbarhetsnämnden 24/1 Ljusdal 

Kent olsson
Möten December 2017

Regionsfullmäktige 13/12 2017
Ord: Henrik Olofsson, Stig Settlin, Jan Näsholm, Kent Olsson, Bernt Larsson, Torbjörn Hellström
Ers: Patric Norrå, Tony Nord, Per Åslund, Ingrid Öman

Styrelsemöte Sjukvårdspartiet Gävleborg
Axmar brygga 12/12 2017

Regionsstyrelsen 29/11, 20/12-2017
Stig Settlin, Henrik Olofsson

Kultur och Kompetensnämnden 14/12 2017
Torbjörn Hellström

Hållbarhetsnämnden 14/12 2017
Kent Olsson

Hälso och Sjukvårdsnämnden 14/12 2017
Henrik Olofsson

 


 

 Almedalen 26 augusti, 2016

Almedalsveckan 2016 gick undan och vi 4 som deltog från partiet är nöjda med veckan. På länken nedan kan du ta del av Almedalsrapporten 2016

Rapport från Almedalen 2016

 


 Arbetsplan 2017 SVG   
   
Juni

13 - Grupp- styrelsemöte

14-15 - Regionfullmäktige

20 - HSN, HN, KKN


2017

Januari 23 - Styrelsemöte SVG Medlemsakt. Söderhamn
Februari 13  - Gruppmöte SVG Medlemsakt. Gävle
Mars 11  - Årsmöte SVG