Medlemsbrev No 6   2018

Till alla medlemmar

Valframgången uteblev

Region/landstingsvalet 2018 medförde ingen valframgång. Vårt parti väntas få 5 mandat med 7% väljarstöd. Nu väntar ev kartellförhandlingar och nomineringar till uppdrag. Vi, SVG kan med kartell samarbete erhålla följande uppdrag.

Därmed uppmanar Styrelsen till nominering till följande uppdrag i Region Gävleborg:

  • Ordinarie ledamot i Regionstyrelsen
  • Ersättare ledamot i Regionstyrelsen
  • Ordinarie ledamot i Hälso och Sjukvårdsnämnden
  • Ersättare ledamot i Hälso och Sjukvårdsnämnden
  • Regionråd

Till uppdrag som ovan är alla länsbor valbara.

Nominering sker till undertecknad genom brev eller mail. Inkommet material hanteras av styrelsen inför diskussion i den valda partigruppen, övriga uppdrag som kan vara aktuella vid en kartellbildning presenteras er snarast och hanteras av styrelse och partigrupp.

Observera att nominering är inget val eller tävling. Syftet är att ta fram intresserade kandidater till olika uppdrag inför val i Region Gävleborg.
Välkomna till nominering till uppdrag 2019-2022

De nominerade ska vara tillfrågade om de vill sitta i styrelse/nämnder. Adresser för nominering är Stig Zettlin: Hagelgatan 54 80275 Gävle  mail: stig.zettlin@regiongavleborg.se tel:070/2496477

Nomineringar ska vara undertecknade av den som nominerar. Sista dag för nominering är 30/9 2018

Bästa Partihälsning
Stig Zettlin Ordförande


Medlemsbrev No 5   2018

Till alla medlemmar i Sjukvårdspartiet Gävleborg:

INBJUDAN TILL VALVAKA

Härmed inbjudes alla medlemmar i partiet till Valvaka 2018. Valvakan genomförs på Clarion hotell  Winn i GÄVLE. Valvakan inleds kl 19.00 med samling, därefter gemensam middag kl 20.00 senare valvaka via media och mingel.( Vänligen välj en varmrätt från menyn och skriv med det i ditt deltagande, tack)

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Deltagande och eventuella behov av logi eller särskild kost mm. Meddelas till Anna Brandt så fort som möjligt dock senast 29/8! Tel: 070/6625339 el mail: anna.brandt@regiongavleborg.se

Väl mött på Valvakan den 9/9 2018
Jan Näsholm, Valledare


Medlemsbrev

Medlemsbrevet  nr 3 2018

Sjukvårdspartiet har nu genomfört sitt årsmöte , vi har haft två Kandidatmöten med våra nya kandidater liksom för de som vart med sedan tidigare. Vi har haft både dessa möten i Gävle och nr 3 blir nu den 26 Maj i Bollnäs. Sjukvårdspartiet har fastställt sitt valprogram och valarbetet har dragit igång lite smått. Sjukvårdspartiet lägger  ut många av våra aktiviteter på FACEBOOK  och där kan ni enkelt följa oss och naturligtvis även via vår hemsida.

Vi har fast lagt en valplan som är ett ytterst levande dokument där vi fyller på med nya arrangemang och aktiviteter där vi kommer delta. Vet du som medlem av något som vi borde vara delaktig i så vänd dig till vår valledare Jan Näsholm. Vid senaste Regionfullmäktige så hade vi ett flertal motioner uppe som samtliga blev avslagan el besvarade , men debatten var mycket givande och visade att det finns skillnader mellan partierna i Region Gävleborg.

Vår motion om att höja lönerna för  sjuksköterskorna  blev avslagen av alla andra partier och det kommer vi föra debatt om i media.
Vi närmar oss nu en sommar efter den långa snöiga vintern och jag hoppas nu att vi alla kan hjälpas åt i stort som smått i valrörelsen.  Vill du hjälpa till i valstugan i Bollnäs, Gävle, el Hudiksvall hör av dig till Valledaren. Vill du vara med oss i valrörelsen, du kan göra  vad du orkar och vill göra allas insatser är viktiga.

Sjukvården står inför och är i stort behov av personal och att vi får upp sjukvårdsproduktionen då körerna växer och vi har över 60 vårdplatser stängda.

Detta får stora påverkningar för  vår vårdpersonal då köerna till sjukvården ständigt ökar och de får kämpa så hårt för att orka ge den vård som befolkningen har rätt till.

Du  är  som medlem viktig för oss så vill du hjälpa till att sprida vårt budskap hör av dig till oss  så kan du få foldrar att dela ut och värva medlemmar och ditt engagemang är viktigt för att vi ska få det  bra parti som vi har .

Mvh Henrik Olofsson Regionråd i oppositionen i sjukvårdspartiet


Medlemsbrev nr 2 2018

Det är mycket på gång nu i Sjukvårdspartiet Gävleborg. Snart, den 17/3 blir det Årsmöte, då skall valprogram antas och vallista fastställas. Ny styrelse ska väljas och plan för partiets valframgång den 9 September behandlas. Årsmötet genomförs som tidigare meddelats den 17/3 med start kl. 13.00. Partiet bjuder på lunch och sedan kaffe. Lunch från kl. 12.00.   

Plats: Scandic Väst Gävle. Anmäl deltagande till Sven-Åke von Veh   tel:070/5521199 el mail:sven-ake.von.veh@regiongavleborg.se

Sedan den ½ 2018 arbetar Anna Brandt som politisk sekreterare för Sjukvårdpartiet Gävleborg med 50% tjänstgöringsgrad.Vi hälsar henne välkommen! Annas tjänsteadress och tel.nr är:  Regionkontoret Rektorsgatan 1   80188 Gävle. 070/6625339 och här kommer en kort presentation med bild och allt.

Hejsan!
Jag heter Anna Brandt är 37 år och bor med min familj i Gävle. Jag har arbetat mestadels inom skolans värld tidigare så detta blir något helt nytt för mig! Ska bli väldigt spännande!

Vi träffas väl på årsmötet. Alla välkomna!
Stig Zettlin Ordförande SVG


 

Medlemsbrev december 2017

Det lackar mot jul, och här kommer årets sista medlemsbrev. Även om året har varit turbulent så har Sjukvårdpartiet klarat sitt uppdrag väl. Vi har varit väldigt aktiva i regionfullmäktige med ett antal motioner och interpellationer som gett debatter med majoriteten om viktiga frågor, vindkraft, hyrläkarproblemet, framtidsbygget m.m. Vi har sedan en tid nytt regionråd Henrik Olofsson, och han har presenterats sig i tidigare information. Henrik har varit väldigt aktiv i debatterna med majoriteten.

Eftersom Jenny Viklund vår politiske sekreterare slutade så har Jan Näsholm vår vice ordförande fått axla hennes mantel. Vi söker nu en ny politisk sekreterare, och ett antal ansökningar har kommit in. Vi hoppas att ha en ny sekreterare på plats ½ 2018.

Vidare har Sven-Åke von Veh tagit hand om det administrativa sekreterare jobbet och dessutom har nu blivit ansvarig för vår hemsida som nu är uppdaterad www.svg.nu. Vi har också annonserat i lokalpressen efter kadidater till nästa års val, känner du dig manad att ta parti för sjukvården så kan du göra det på vår hemsida, vi behöver engagerade personer som kan ställa upp valet.

Ja när vi talar om valet så kan vi meddela att vi är i full gång med planering inför 2018, vi kommer att satsa stort och partiet kommer att synas det kan vi lova. Vi har bl.a. införskaffat en ambulans som vi kommer att använda som turnebil vid olika event runt om i länet.

Under hösten har vi också haft två kampanjer en i   Hudiksvall en i Bollnäs. Den i Hudiksvall hade temat ”Rädda Hudiksvalls Sjukhus” 18 000 foldrar sändes ut i hela Hudiksvalls Kommun. Även 12 000 hushåll i Bollnäs Kommun där distribueras ett liknande budskap i dagarna. Från Hudiksvall fick vi ett enormt bra gensvar samt 6 nya medlemmar, majoriteten i fullmäktige blev enbart upprörda.

Som sagt nu lackar det mot jul och vi alla får en välbehövlig vila samt gemenskap med nära och kära. Från oss alla till er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Sjukvårdspartiet Gävleborg Stig Zettlin Ordförande 2017 '


Medlemsbrev april 2017

Påsken närmar sig med stormsteg och solen lyser äntligen över detta karga land. Hemma har lammen börjat födas och det bräks både här och där, detta är en underbar tid tycker jag.


Region Gävleborg
Stängningen av förlossningen i Hudiksvall har avblåsts och helt plötsligt ska allt fungera som vanligt. Med tanke på bristen på personal och då framförallt barnmorskor ter det sig konstigt hur det helt plötsligt kan fungera. Genom Vårdförbundet i Gävleborg har vi fått veta att 5 barnmorskor sagt upp sig i Gävle och avslutar sina anställningar före sommaren. Till detta går en sjuksköterska i pension och en slutar i Gävle. Det säger sig självt att förlossningen i Gävle inte skulle klara av Hälsinglands förlossningar också. I Hudiksvall på förlossningen är personalen missnöjda och känner sig överkörda, på förlossningen i Gävle fick personalen veta om stängningen i Hudiksvall genom media så de är med fog också missnöjda. Än en gång kör Region Gävleborg över sina anställda, fattar konstiga beslut över deras huvuden och framförallt – de fattar fel beslut!
I och med oron för förlossningen i Hudiksvall samt oron över vad majoriteten tänker angående Hudiksvalls sjukhus framtid i stort kommer Sjukvårdspartiet Gävleborg tillsammans med övriga partier i Samverkan Gävleborg (M, L & KD) att anordna ett offentligt samtal/en debatt i Hudiksvall i slutet av april. Där hoppas vi kunna lyfta frågorna som finns angående Hudiksvalls sjukhus, ska det få finnas kvar och i sådant fall i vilken form. Förhoppningsvis kommer majoritetens politiker och ger oss trovärdiga svar. Dessutom önskar vi att allmänheten kommer och ställer sina frågor. Datum kommer att läggas ut på hemsidan (www.svg.nu) när allt är bokat och klart.


Regionens städning
Som ni säkert läst i media så har Region Gävleborg bestämt sig för att säga upp avtalet med ISS då de inte klarar av regionens städkrav. Detta är något som partiets blivande regionråd, Henrik Olofsson påtalat många gånger de senaste åren. Han har ifrågasatt städningen som utförts och frågat regionen när det är dags att sätta stopp för den undermåliga städningen. Vi har inte fått några svar utan fick veta via media att avtalet helt plötsligt sagts upp. ISS har begärt miljonbelopp i skadestånd av Region Gävleborg för brutet avtal och hur det går med detta får vi återkomma till när vi vet mer. ISS ska städa regionens lokaler fram till augusti 2017 och vi får hoppas att de gör sitt jobb. Efter augusti är det tänkt att bolaget som skötte städningen före ISS, COOR ska ta över.


Partiets verksamhet
Förutom debatten/offentliga samtalet vi ska ha i Hudiksvall kommer vi även att ha gruppdagar 11-12 maj i Hudiksvall där vi ska diskutera budget, valplanering, träffa medborgare samt ha grupp- och styrelsemöte. Arbetsutskottet har tagit fram annonser som ska användas framöver och bestämt att en påminnelse ska gå ut till alla medlemmar som inte betalat medlemsavgiften. Arbetet med partiets budget pågår för fullt och vi återkommer så snart vi fått ett färdigt resultat, vi kan i alla fall konstatera att det finns många områden där ökade satsningar behövs. Debattartiklar produceras och följande områden kommer att belysas framöver: Den försvunna primärvården, där vi visar på den stora bristen av läkare och sjuksköterskor som råder, sommarstängda hälsocentraler mm. Regionens ekonomi som inte är den bästa. Divisionerna som inte fungerar, vi vill förändra hur Region Gävleborgs verksamheter är uppbyggda.
Interpellationer och motioner skrivs för fullt och de handlar bland annat om regionens vindkraftverk, integrerad städning, trygghetsplatser på sjukhusen samt hospice.

HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Glad Påsk till er alla!

/ Jenny Viklund (politisk sekreterare SVG)Medlemsbrev mars 2017

Igår var jag, Jenny Viklund ute i trädgården och krattade löv i strålande solsken, idag yr snön utanför fönstret. Jag antar och hoppas att det är våren som är på frammarsch.

 
Information från partiet
Partiet hade årsmöte den 11 mars 2017. Där valdes en ny styrelse och ett nytt regionråd, Henrik Olofsson. Henrik kommer att efterträda Stig Zettlin under våren 2017 och vi hälsar honom varmt välkommen på sitt nya uppdrag. Partiet avtackade även Sven Åke Zakrisson samt Claes Norrå för lång och trogen tjänst med livslångt medlemskap och blommor. Stina Johansson avtackades med blommor för sitt år som ledamot i styrelsen.


Region Gävleborg
Inom regionen är det många aktuella frågor just nu och jag ger en kort beskrivning av några heta ämnen nedan. Region Gävleborg planerar att stänga förlossningen i Hudikvall under några veckor i sommar på grund av personalbrist. Att verksamheter tvingas stänga ned under semesterperioden är tyvärr inget nytt och innebär så klart många saker. Framförallt innebär det en stor oro för havande kvinnor och dess anhöriga som förväntas föda barn under denna period och som bor i Hälsingland. Det blir avsevärt längre till sjukvården och vid eventuella komplikationer eller snabba förlossningar kan det äventyra patientsäkerheten. För personalen i Gävle kommer det antagligen att innebära ökad arbetsbörda vilket i sin tur kan leda till ohälsa, sjukskrivning och uppsägningar. Partiet planerar en debatt och medborgardialog i Hudiksvall kring detta tillsammans med Samverkan Gävleborg (M, L & KD).


Politikerskola
Då anmälningarna till politikerskolan inte varit så många så har vi bestämt att vänta till hösten med att köra igång. Vi kommer fram till dess att ta fram en mer utförlig kursplan och gå ut mer aktivt för att få in fler anmälningar. Politikerskolan är tänkt att locka yngre medlemmar/blivande medlemmar som är intresserade av att lära sig hur politiken fungerar och vill ta uppdrag framöver.


Primärvårdskrisen
Krisen inom primärvården tycks tyvärr fortsätta och det saknas fortfarande en stor mängd läkare samt annan personal på länets hälsocentraler. På sista Hälso- och sjukvårdsnämnden fick vi träffa Hofors hälsocentrals nye verksamhetschef, Elias Wakie som gav en nulägesrapport. Enligt honom ser det ljust ut och personalen har framtidshopp. De arbetar för att få hyrläkare som är mer regelbundet återkommande och de har även fått in fler sjuksköterskor. Det återstår mycket arbete och vi i nämnden har egentligen inte mycket information om vad som pågår eller hur hela upplägget är tänkt. Rörande länets övriga hälsocentraler som har problem så vet vi inte heller där vad som är tänkt att hända. Däremot vet vi att flera hälsocentraler kommer att samarbeta under sommaren. Detta innebär att en hälsocentrals patienter blir hänvisade till en annan under några semesterveckor och sedan byter de, detta för att personalen ska kunna ta semester.


Läkare slår larm
I media under helgen kunde vi läsa att ca 330 läkare med Läkarfacket bakom sig gått ut med en varning om att patientsäkerheten är hotad. Vårdplatserna räcker inte till vilket resulterat i trängsel på akutmottagningarna, överbeläggningar och korridorvård. Detta är något vi i Sjukvårdspartiet Gävleborg uppmärksammat flera gånger och försökt få till diskussioner om med majoriteten (S, C, MP, V), dock utan resultat än så länge. I och med att läkarna larmar så kanske det äntligen kommer upp på agendan även hos majoriteten. Vi fortsätter följa detta och återkommer med information så fort vi vet mer.


Informationsmöte/medlemsträff
Partiet hade informationsmöte/medlemsträff i Gävle på sjukhuset den 20 februari och det blev ett bra möte med ca 8 deltagare. Kommande aktiviteter för medlemmar och intresserade kommer att finnas på hemsidan, www.svg.nu

HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Jag önskar alla medlemmar en solig vår/ Jenny ViklundMedlemsbrev januari 2017

Julen är över och det känns lite tråkigt tycker jag, vi får hoppas att våren dyker upp snart med sol och värme. Det politiska arbetet har startat upp med full fart och mötena avlöser varandra i rask takt.


Storregionbildning
Som ni kanske redan vet blev bildandet av storregioner inte av vilket vi ser som mycket positivt. Resultatet av arbetet blev för vår egen del givande då vi skapade ett samarbete med övriga vårdpartier i den så kallade ”Region Svealand” där vi skulle ha ingått. Vår förhoppning är att detta samarbete kan fortsätta även i framtiden och kanske ge oss nya idéer, fler vårdpartier i landet samt fungera som ett bollplank. Samarbetet kan även innebära gemensamma kampanjer eller liknande som kommer att gynna alla våra partier.

 
På G just nu i partiet
Vi arbetar på med verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt allt annat inför årsmötet den 11 mars. Nomineringar ska in från er medlemmar och valberedningen ska sedan ge förslag på ny styrelse. Vi har haft årets första gruppmöte, styrelsemöte samt Regionstyrelse och härnäst står nämnderna på tur för årets första sammanträden.
Partiet kommer också att bjuda in till politikerskola under våren som kommer att innehålla mycket matnyttigt för alla som är intresserade av att eventuellt ta uppdrag åt partiet framöver. Inbjudan till politikerskolan kommer att skickas ut separat inom en snar framtid och du är varmt välkommen att anmäla ditt intresse.

Primärvårdskrisen
Krisen inom primärvården tycks tyvärr fortsätta och det saknas fortfarande en stor mängd läkare samt annan personal på länets hälsocentraler. Hur det går på Hofors HC vet vi inte ännu men vi hoppas på mer information om läget på kommande hälso- och sjukvårdsnämnd.


Informationsmöte/medlemsträff
Partiet hade informationsmöte/medlemsträff i Söderhamn den 10 januari och det blev ett lyckat möte med ca 15 deltagare. Diskussionerna runt sjukvården i länet blev intressanta och vi hoppas att vi lyckats nå några nya medlemmar som vill stötta oss i arbetet för en väl fungerande hälso- och sjukvård. Kommande informationsmöte/medlemsträff är i Gävle den 20 februari, information om detta kommer ut på hemsidan.

HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Jag önskar alla medlemmar en fin vårvinter/ Jenny ViklundMedlemsbrev september 2016

Den 26 augusti hade Sjukvårdspartiet Gävleborg sitt första styrelsemöte efter sommaren i vacker miljö på Wij trädgårdar. Vi diskuterade bland annat sommarsituationen i Region Gävleborg, ambulansen, Almedalsveckan, vårt deltagande på Hudiksvalls marknad den 9-11 september, storregionfrågan och mycket mera. Nedan får ni mer information om aktuella ämnen och frågeställningar.
Ambulansen
Sommaren har enligt ledande politiker och tjänstemän gått bra och detta är den sedvanliga informationen vi alltid får. I Hälso- och Sjukvårdsnämnden fick vi en redogörelse från ledande tjänsteman rörande ambulansens inställelsetid i sommar (fram till 30 juli) och det var 278 fall där ambulansen inte kommit fram inom 20 minuter som är inställelsetiden för prio 1- larm. Den ledande tjänstemannen har gått igenom alla avvikande fall och tittat på varför ambulansen inte kommit fram i tid, om patientens liv varit i fara på grund av detta, vilken vård patienten fick på sjukhuset och hur patienten mår idag. Det visade sig att ingens liv varit i fara, däremot kanske lidandet varit stort då detta inte tas med i undersökningen. Alla patienter mår idag bra och lider inte några men av den extra väntan på ambulansen. Sedan fick vi också veta, vilket även stått i media att ambulansen inte påverkats nämnvärt av att ett stort antal ur personalen har slutat. Vi fick vidare information om att personalsituationen på ambulansen inte är löst än och det saknas bemanning på ca 2000 timmar denna höst. Detta kommer troligtvis att innebära att den hårt pressade personalen som jobbat sina skift plus en hel del övertid under sommaren kommer att få fortsätta jobba mycket även under hösten.

Det är en del nyrekryteringar på gång men innan dessa är fullt utbildade och i drift kommer den ordinarie personalen få fortsätta arbeta och backa upp där det saknas. Ambulansen har även fått en ny verksamhetschef som heter Peter Sund. Peter var tidigare chef på akuten.
Sommarsituationen
Sommarsituationen på regionens övriga verksamheter har varit både bra och dålig. Flertalet avdelningar har haft svårt med bemanningen då det saknats både läkare och sjuksköterskor. Vårdplatser har som brukligt under sommaren stängts på flertalet vårdavdelningar dock fler än vanligt. Samarbetet mellan regionen och kommunerna har fungerat både bra och dåligt enligt Roger O Nilsson. Vad vi har hört på våra verksamhetsbesök så är det svårt att få till ett fungerande samarbete med vissa kommuner och Gävle kommun är tydligen krångligast. Vi fick veta att patienter som är färdigbehandlade inte får komma till kommunen för att det inte finns utbildad personal vilket innebär stora kostnader för den avdelning där patienten blir liggande. Det finns tydligen en hel del att förbättra rörande detta och patienterna blir lidande många gånger på grund av ekonomiska skäl. Ingen vill ta hand om svårt sjuka och vårdkrävande patienter.
Storregionbildning
Sjukvårdspartiets representanter i den parlamentariska kommitteen, Henrik Olofsson och Jenny Viklund var på ett första möte den 22 augusti. Där diskuterades det pågående arbetet, hur det är tänkt, när remissvar ska vara inne, när beslut ska fattas, hur vi i gruppen ser på det här osv. Socialdemokraterna och Centerpartiet i länet står mycket positiva till storregionen och lovordade framtiden för länet. Kristdemokraterna och Liberalerna i länet ser också med tillförsikt på storregionen men anser att det tidigast ska ske 2023. Vi övriga partier är inte lika positiva utan ser det här med andra ögon. Det finns ingenting som säger att bara för att vi bildar storregion så kommer de ”stora pengarna” att tillfalla vårt län, våra vägar eller våra små sjukhus.

Vi tror snarare att de extra pengarna kommer att hamna på universitetssjukhus och infrastruktur runt de större städerna. Den 7 september deltog flera av oss på en remisskonferens i Bollnäs där Barbro Holmberg deltog från indelningskommittéen och fortsatte att lovorda storregionerna, hon anser också att vi ska införa det redan 2019.
Almedalsveckan 2016
Jenny Viklund och Stig Zettlin åkte ner till Gotland på söndagen och stannade till torsdag morgon. Sven-Åke Von Veh och Henrik Olofsson kom ner till Visby på onsdagen och åkte hem på söndagen. Schemat var späckat hela veckan med seminarier och möten och ärligt talat är det skönt att semestern kommer direkt efter. Partiets representanter deltog på 24 seminarier och föreläsningar med varierande utbud. Inriktningen på de flesta seminarier var så klart hälso- och sjukvård men vi stoppade även in en del information rörande annat, t.ex. barn- och ungdomsidrott, Brexit, civilkurage mm. Region Gävleborg deltog med ett stånd där de skulle ha utfrågningar av personer med anknytning till länet, någon form av seminarier och det delades även ut en tygpåse med en GÖRT-knapp. Regionens deltagande kan starkt ifrågasättas då något resultat eller positiv effekt inte redovisats. En bra vecka med mycket intressant information är ändå slutbetyget från oss som åkte.
Hudiksvalls marknad samt medlemsträff
Den 9-11 september deltog Sjukvårdspartiet på Hudiksvalls marknad och delade ut flyers samt bjöd in till medlemsträffen den 19 september i Hudiksvall. Medlemsträffen kommer att bjuda på diskussioner och information rörande hälso- och sjukvården i länet med tyngdpunkt på Hudiksvalls sjukhus. Alla medlemmar och andra intressenter är varmt välkomna till Kulturhuset, rum ”Hölik” i Hudiksvall klockan 17:00-19:00, vi bjuder på fika.


Nästa medlemsbrev förväntas komma i november 2016


HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Jag önskar alla medlemmar en fin höst/ Jenny ViklundMedlemsbrev augusti 2016

 Den 26 augusti hade Sjukvårdspartiet Gävleborg sitt första styrelsemöte efter sommaren i vacker miljö på Wij trädgårdar. Vi diskuterade bland annat sommarsituationen i Region Gävleborg, ambulansen, Almedalsveckan, vårt deltagande på Hudiksvalls marknad den 9-11 september, storregionfrågan och mycket mera. Nedan får ni mer information om aktuella ämnen och frågeställningar.

Ambulansen
Sommaren har enligt ledande politiker och tjänstemän gått bra och detta är den sedvanliga informationen vi alltid får. I Hälso- och Sjukvårdsnämnden fick vi en redogörelse från ledande tjänsteman rörande ambulansens inställelsetid i sommar (fram till 30 juli) och det var 278 fall där ambulansen inte kommit fram inom 20 minuter som är inställelsetiden för prio 1- larm. Den ledande tjänstemannen har gått igenom alla avvikande fall och tittat på varför ambulansen inte kommit fram i tid, om patientens liv varit i fara på grund av detta, vilken vård patienten fick på sjukhuset och hur patienten mår idag. Det visade sig att ingens liv varit i fara, däremot kanske lidandet varit stort då detta inte tas med i undersökningen. Alla patienter mår idag bra och lider inte några men av den extra väntan på ambulansen. Sedan fick vi också veta, vilket även stått i media att ambulansen inte påverkats nämnvärt av att ett stort antal ur personalen har slutat. Vi fick vidare information om att personalsituationen på ambulansen inte är löst än och det saknas bemanning på ca 2000 timmar denna höst. Detta kommer troligtvis att innebära att den hårt pressade personalen som jobbat sina skift plus en hel del övertid under sommaren kommer att få fortsätta jobba mycket även under hösten. Det är en del nyrekryteringar på gång men innan dessa är fullt utbildade och i drift kommer den ordinarie personalen få fortsätta arbeta och backa upp där det saknas. Ambulansen har även fått en ny verksamhetschef som heter Peter Sund. Peter var tidigare chef på akuten.

Sommarsituationen
Sommarsituationen på regionens övriga verksamheter har varit både bra och dålig. Flertalet avdelningar har haft svårt med bemanningen då det saknats både läkare och sjuksköterskor. Vårdplatser har som brukligt under sommaren stängts på flertalet vårdavdelningar dock fler än vanligt. Samarbetet mellan regionen och kommunerna har fungerat både bra och dåligt enligt Roger O Nilsson. Vad vi har hört på våra verksamhetsbesök så är det svårt att få till ett fungerande samarbete med vissa kommuner och Gävle kommun är tydligen krångligast. Vi fick veta att patienter som är färdigbehandlade inte får komma till kommunen för att det inte finns utbildad personal vilket innebär stora kostnader för den avdelning där patienten blir liggande. Det finns tydligen en hel del att förbättra rörande detta och patienterna blir lidande många gånger på grund av ekonomiska skäl. Ingen vill ta hand om svårt sjuka och vårdkrävande patienter.

Storregionbildning
Sjukvårdspartiets representanter i den parlamentariska kommittéen, Henrik Olofsson och Jenny Viklund var på ett första möte den 22 augusti. Där diskuterades det pågående arbetet, hur det är tänkt, när remissvar ska vara inne, när beslut ska fattas, hur vi i gruppen ser på det här osv. Socialdemokraterna och Centerpartiet i länet står mycket positiva till storregionenen och lovordade framtiden för länet. Kristdemokraterna ser också med tillförsikt på storregionen. Vi övriga partier är inte lika positiva utan ser det här med andra ögon. Det finns ingenting som säger att bara för att vi bildar storregion så kommer de ”stora pengarna” att tillfalla vårt län, våra vägar eller våra små sjukhus. Vi tror snarare att de extra pengarna kommer att hamna på universitetssjukhus och infrastruktur runt de större städerna. Den 7 september kommer vi att delta på en remisskonferens i Bollnäs där representanter för indelningskommittéen medverkar.

Almedalsveckan 2016
Jenny Viklund och Stig Zettlin åkte ner till Gotland på söndagen och stannade till torsdag morgon. Sven-Åke Von Veh och Henrik Olofsson kom ner till Visby på onsdagen och åkte hem på söndagen. Schemat var späckat hela veckan med seminarier och möten och ärligt talat är det skönt att semestern kommer direkt efter. Partiets representanter deltog på 24 seminarier och föreläsningar med varierande utbud. Inriktningen på de flesta seminarier var så klart hälso- och sjukvård men vi stoppade även in en del information rörande annat, t.ex. barn- och ungdomsidrott, Brexit, civilkurage mm. En bra vecka med mycket intressant information är slutbetyget från oss som åkte.

Hudiksvalls marknad samt medlemsträff
Den 9-11 september är det dags för Hudiksvalls marknad och den ska vi besöka för att dela ut flyers samt bjuda in till medlemsträffen den 19 september i Hudiksvall. Medlemsträffen kommer att bjuda på diskussioner och information rörande hälso- och sjukvården i länet med tyngdpunkt på Hudiksvalls sjukhus. Alla medlemmar och andra intressenter är varmt välkomna till ??? klockan 17:00-19:00.


Nästa medlemsbrev förväntas komma i november 2016


HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Jag önskar alla medlemmar en varm och solig sommar/ Jenny ViklundMedlemsbrev juni/juli 2016

Sommaren är på ingång och vi fick ju några fantastiskt varma och fina dagar i maj… kanske var det den svenska sommaren som kom och gick? Nu har inte det här med politik att göra, för det är helt omöjligt att besluta om fint väder i det här landet så vi går vidare till viktigare saker.
Aktuellt i Region Gävleborg
I skrivande stund pågår regionstyrelsen där ledamöterna bland annat ska utbildas i jämställdhet och feminism. På agendan ska även härskarteknik läras ut vilket är intressant då styrelsens socialdemokratiska ordförande (Eva Lindberg) är den mest fulländade av dem alla på just denna teknik. Målbildsdagen har varit och det kommer mer rapport om detta längre ner i brevet. Almdedalsveckan lurar runt hörnet och planeringen är i full gång för att få maximalt utbyte av dagarna vi spenderar på Gotland. Nästa regionfullmäktige går av stapeln den 15-16 juni med sedvanlig avslutning på Långnäsparken i Bollnäs. Dagen innan, alltså den 14 juni har regiongruppen sitt sista möte innan sommaruppehållet och då kommer vi framförallt att gå igenom fullmäktiges ärenden. För övrigt så fick jag just veta att Svante Lönnbark fortsätter som hälso- och sjukvårdsdirektör så länge. Rekrytering av ny direktör kommer att påbörjas tidigast efter sommaren.
Regionfullmäktige
Den 11 maj hade vi ett extrainsatt Regionfullmäktige som betade av den stora mängden motioner, interpellationer och medborgarförslag som samlats på hög. Det blev en mycket intensiv dag med delvis hårda debatter och hårda ord. Sjukvårdspartiet hade ett stort antal motioner och interpellationer som lyftes under dagen men som vanligt blev beslutet avslag eller besvarad på samtliga vilket innebär att det inte händer ett skvatt. Meningen med att skriva motioner och interpellationer är att driva politik, få upp ärenden på agendan, väcka opinion samt förhoppningsvis få media intresserad så att allmänheten får veta vad som pågår.

Ambulansen
Det senaste rörande ambulansen är att ambulanschefen, Simon Nilsson i media påstår att det är ett ”Gott rekryteringsläge nu” vilket man verkligen kan fundera över. Vad är det som gör läget så gott nu kan man fråga sig, enligt media måste Region Gävleborg ta hjälp av 2 bemanningsföretag mellan juni-december 2016 för att överhuvudtaget få ambulansverksamheten att fungera? Den tänkta besparingen på 4,5 miljoner har snarare blivit en lika stor kostnad om inte större och som antagligen kommer att öka drastiskt när de som sagt upp sig verkligen går hem, semestrarna påbörjas och hyrpersonalen ska in. En följd av detta kan bli ytterligare svårigheter med att rekrytera fast anställd personal även inom ambulansverksamheten då man tjänar avsevärt mycket mer som inhyrd än som anställd. Vad är motivationen att bli fast anställd hos Region Gävleborg idag, dåliga arbetsvillkor med hög arbetsbelastning, dåligt betalt, för lite personal och för stort ansvar tycks vara ledorden. När personalen sedan kontinuerligt blir negligerade av sina chefer och ledande politiker så känns det ganska naturligt att de hellre väljer att arbeta som inhyrd. Vi måste bryta den här nedåtgående spiralen och det sker bäst genom nytt ledarskap, delaktig personal och möjlighet att påverka sin arbetssituation varje dag och på så många sätt om möjligt.
Målbildsdag nr 2
Den 13 maj slog regionen på stora trumman igen för Målbilsdag nr 2 på Högskolan i Gävle. Ungefär 700 deltagare minglade runt i tält på högskolan och det var ett påkostat event med mat från Högbo bruk i Sandviken, lyxiga blomsterarrangemang och en hel del hybris. Seminarierna var behållningen denna dag då det fanns representanter från flera olika håll som berättade om lyckade innovationer, nystartade företag och ”nytänk” som skapat arbetstillfällen och mervärde till hela regionen. Bland annat så var UF (Ungt Företagande) där och berättade om sitt viktiga arbete för att skapa kreativa och drivande ungdomar genom eget företagande. Högbo bruk fanns också på plats och berättade om lyckade satsningar på egenproducerad mat, allt från rödbeta till lammkorv och öl produceras idag på bruket vilket är imponerande. Ett flertal utlandsfödda, arbetslösa samt funktionsnedsatta arbetar på bruket med allt från odling till djurskötsel och varje person bidrar med det den klarar av och är duktig på. Jag blev mycket imponerad av vad en grupp eldsjälar har åstadkommit och Målbildsdagen var lyckad på så sätt att vi som deltog fick se och höra att det går att lyckas med det mesta bara det finns ett ”jävlar anamma”. Men ändå, priset på 5 Mnkr eller 7500 kr per deltagare var alldeles för högt!

Storregionbildning
Region Gävleborg har tillsatt en parlamentarisk kommitté som består av representanter från varje parti. I kommittéen kommer representanterna kontinuerligt att få information om vad som händer rörande storregionbildningen. Sjukvårdspartiets representanter är Henrik Olofsson och Jenny Viklund.
Almedalsveckan 2016
Almedalsveckan på Gotland närmar sig med stormsteg och planeringen pågår för fullt med att välja ut de bästa och viktigaste seminarierna. Det underlättar avsevärt om detta är gjort innan allt sätter igång då det är flera tusen seminarier och svårt att försöka välja precis innan det startar. Tidigare år då jag besökt Almedalsveckan har varenda timme varit noga inbokad för hela veckan med seminarier, partiledartal mm och sedan har jag kört tills kraften tagit slut. När energin tar slut får man ta sig en timme ledigt, äta en glass, strosa genom stan, titta på alla människor som irrar omkring eller bara stanna upp och hämta andan för att sedan köra vidare enligt plan. I år är det Stig Zettlin, Henrik Olofsson, Sven-Åke Von Veh samt Jenny Viklund som representerar partiet under Almedalsveckan.
Komplettering val från årsmötet
I förra medlemsbrevet missade jag att nämna att årsmötet även valde in Niklas Dahlberg som revisorsersättare. Jag ber om ursäkt för detta och passar på att välkomna Niklas på sitt nya uppdrag i Sjukvårdspartiet Gävleborg. 

Nästa medlemsbrev förväntas komma i augusti/september.


HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Jag önskar alla medlemmar en varm och solig sommar/ Jenny Viklund


 

Medlemsbrev maj 2016


Våren har äntligen kommit även till vår del av landet och för min del innebär det en hel skock med lamm som skuttar lyckligt i solen bland vitsippor och Citronfjärilar. Det här har ju förstås ingenting med detta medlemsbrev eller med vår politik att göra men det kanske ger en liten fin vårkänsla i alla fall.


Aktuellt i Region Gävleborg
I regionen fortsätter det att storma runt beslutet om ambulansen, chefsavhopp och dyra event. Vi har tappat vår hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Norman vilket jag personligen anser vara en stor förlust. Kjell är en mycket trevlig man med hjärtat på rätta stället och det är tråkigt att konstatera att regionen förlorar en så kompetent och medkännande person. Lednings- och verksamhetsstöds chef Kent Larsson klev också av nyligen på grund av hälsoskäl (enligt media) och även han upplevde jag som en trevlig person med stort engagemang och medkänsla. Rykten går så klart om att det är Helene Björkman eller Roger O Nilsson som står på tur för att blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Vi får väl se vilka personer som regionen hittar för att axla dessa tunga poster.
Den 11 maj har vi ett extrainsatt Regionfullmäktige då ärendena ligger på hög och inte hinner betas av på ordinarie fullmäktige. Sjukvårdspartiet har ett flertal interpellationer och motioner som ska diskuteras på kommande fullmäktige. Vi har bland annat lyft frågan om att regionens bank ska hantera kontanter och att divisionsmodellen har spelat ut sin roll.

Ambulansen
Rörande ambulansen så tycks det inte bli någon besparing utan snarare en stor kostnad då det enligt Vårdförbundet är ca 40 personer som hittills sagt upp sig. Personalsäkerheten är hotad enligt förbundet och det säger sig väl självt då ambulanser redan idag blir stående på grund av personalbrist. Det är först i juni som de flesta som sagt upp sig faktiskt går hem och tillsammans med tidigare vakanser och semesterperioder kan det inte innebära annat än extrem arbetsbörda för personalen som är kvar, stående ambulanser och sämre tillgänglighet. Prio 1 larm kommer alltid att kunna hanteras sägs det men frågan är hur det blir med lägre prioriterade larm?


Målbildsdag nr 2
Den 13 maj är det dags för nästa Målbildsdag på Högskolan i Gävle och denna gång kommer kalaset att kosta 5 miljoner enligt regionen. Lägger man till ersättningar för de närvarande såsom förlorad arbetsförtjänst, arvoden och reseersättningar så landar summan på runt 8-9 miljoner, men dessa kostnader finns aldrig med publikt. Det kan vara fullt rimligt att anordna liknande event då de är till för att skapa bättre samarbeten i länet mellan region, kommuner och företagare, utveckla länet och skapa de bästa förutsättningarna för ett Livskraftigt Gävleborg. MEN om det totalt saknas redogörelser från dessa event om vad som diskuterats på mötet, vad som ska göras för att nå dessa mål och hur vi ska arbeta framöver så är det svårt att motivera fler event i miljonklassen. Sjukvårdspartiet får mycket kritik för att vara bakåtsträvande och inte vilja ha utveckling men vad vi eftersöker är redogörelser, långsiktig planering och god hushållning av skattebetalarnas pengar.

Storregionbildning
Arbetet med att dela in Sverige i storregioner fortsätter och Jenny och Stig deltog i ett möte rörande detta på Arlanda den 13 april. Vi upplevde båda två att kartan är satt och inte kommer att ändras framöver och som vanligt berättade de från scenen att alla är otroligt positiva till indelningen. Vi kan inte påstå att vi känner igen oss i den beskrivningen vilket också bekräftades under mötet då flera påtalade att de inte varit delaktiga, blivit tillfrågade eller ens informerade och än mindre känner sig tillfreds med nuvarande indelning. Känslan man får är att ett stort antal landsting, regioner och kommuner inte alls är positiva till storregionbildningen men att detta ska klubbas igenom i alla fall.

Extra årsmöte den 26 april 2016
På det extrainsatta årsmötet den 26 april var deltagarantalet lågt men det kom i alla fall några intresserade medlemmar vilket var bra. Punkterna som skulle avhandlas var valärendena som bordlagts på det tidigare årsmötet. Valberedningen lade fram sitt förslag på ny styrelse och årsmötet beslutade som förslaget.
Den nya styrelsen ser ut som följer:
Ordförande: Stig Zettlin (Gävle)  
Vice ordförande: Jan Näsholm (Bergvik)
Sekreterare: Joe Eriksson Gladh (Sandviken)

Kassör: Sven-Åke Zakrisson (Sandviken)
Ledamöter:
Henrik Olofsson (Bollnäs)
Sven-Åke Von Veh (Bollnäs)
Torbjörn Hellström (Gävle)
Stina Johansson (Bollnäs)
Bernt Larsson (Gnarp)
Kent Olsson (Hofors)
Claes Norrå (Valbo)     
Revisorer:
Ingrid Jonsson (Bollnäs)
Patric Norrå (Valbo) i
Revisorsersättare:
Niklas Dahlberg Storvik


Nästa medlemsbrev förväntas komma vid månadsskiftet juni/juli.

HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Jag önskar alla medlemmar en fin och solig vår
/ Jenny Viklund


Medlemsbrev mars 2016

Våren är på väg om än lite försiktigt än så länge. Partiet har haft årsmöte och för övrigt pågår arbetet med att driva vår politik för fullt.

Aktuellt i Region Gävleborg

I regionen har en hel del hänt de senaste månaderna vilket vi fått läsa om i media. Regionens resor till Kaiser Permanente i Kalifornien har rört upp många känslor och det visade sig att dessa resor varit okända för de flesta länsbor tills Sjukvårdspartiet informerade media. Henrik Olofsson som är partiets ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden valde att inte delta i resan vilket irriterade de ledande partierna (som åkte med) ordentligt och han har fått utstå en hel del påtryckningar och elaka kommentarer. Vi får höra att vi är bakåtsträvare och saknar intresse för att utveckla vården. Anledningen till att vi inte deltog på resan var ju faktiskt vårt stora engagemang i att förbättra vården genom att pengarna ska läggas på sjukvården och inte på nöjesresor för regionens högsta chefer och politiker.

Ambulansen
Beslut fattades nyligen över huvudet på personalen rörande ambulansen vilket startade en mindre folkstorm och en rad uppsägningar. Besparingskravet som finns ligger på 66 miljoner kronor på hela divisionen och besparingen i att ändra ambulanspersonalens schema från övertidsersättning till jourersättning beräknas ge 5 miljoner. Att det måste sparas inom sjukvården är tyvärr ingen nyhet men att tillvägagångssättet så radikalt kör över personalen är inte alls bra och visar tydligt på regionens hierarkiska ledarskap. 5 miljoner är en spottstyvel om man ser till sjukvårdens hela budget och det borde rimligtvis finnas ett flertal bättre vägar att gå för att spara in pengar. Region Gävleborg har en stor brist på kompetent personal i flera av verksamheterna, kostnaderna för inhyrd personal rusar i höjden och detta beslut tycks innebära en personalbrist även inom akutverksamheten.
Chefsdagar och andra event
I samband med kostnaderna för USA-resorna och besparingarna inom bland annat ambulanssjukvården uppdagades det att regionen anordnat ett flertal dyra event för sina högt uppsatta chefer och politiker. Lönnbarks chefsdagar som är till för att motivera och ena cheferna i regionen visade sig kosta miljonbelopp och det var både komiker och jonglörer inblandade. Målbildsdagen som anordnades av regionen och syftade till att ena länet, göra oss framgångsrika samt förbättra kommunikationen mellan kommuner, regionen och företagare kostade också några miljoner och resultatet av dagen är aningen diffust. Den 13 maj är det dags för nästa Målbildsdag på Högskolan i Gävle och förhoppningsvis kommer den att leda till någonting bra.

Storregionbildning
Arbetet med att dela in Sverige i storregioner är i full gång och från vår sida deltar vi aktivt i möten och träffar angående detta. Stig Zettlin och Jenny Viklund kommer att bege sig till Stockholm den 13 april för att delta i ett stort möte angående arbetet med indelningen. Den 18 mars deltog partiet i ett diskussionsforum på Gasklockorna i Gävle där vi fick den senaste rapporteringen över hur arbetet fortskrider. Det finns en hel del att ta ställning till för oss om det blir storregioner och vi har börjat kontakta andra Sjukvårdspartier i de närliggande länen för att diskutera frågan om framtida samarbete som är ett måste för vår fortsatta existens i en storregion.

Årsmötet den 12 mars 2016
På årsmötet deltog ca 20 medlemmar och de flesta punkter klarades av utan problem eller vidare diskussioner. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och partiets budget, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse för 2015 samt verksamhetsplanen för 2016 med utblick mot 2017-2019 godkändes.
Valet av ny styrelse skapade diskussion vilket mynnade ut i att punkt 15 a-g bordlades och årsmötet beslutade att ajournera valärendena samt kalla till nytt årsmöte. Detta innebär att vi önskar få in nya nomineringar från ALLA medlemmar för att göra om valarbetet. Det kom endast in nomineringar från 6 medlemmar till valberedningen vilket gör att vi nu ber er att fylla i bifogad nomineringslista och skicka den till Jenny Viklund, Joe Hillplatsen 2, 802 50 Gävle eller via mail på jenny.viklund@regiongavleborg.se senast den 15 april 2016. Alla medlemmar går att nominera till styrelsen och det är sedan upp till valberedningen att sätta ihop en styrelse utifrån de nominerade som är bäst lämpade att föra partiets politik vidare på ett konstruktivt sätt. Så varmt välkommen med din nominering! Nytt årsmöte blir den 26 april 2016.

HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Jag önskar alla medlemmar en fin och solig vår
/ Jenny ViklundJulbrev december 2015

Nu är julen snart här och med det väntar förhoppningsvis lite ledighet som får spenderas med nära och kära. Här kommer årets sista medlemsbrev och en varm julhälsning från partiet. 

Resan till Jönköping
Den 19-20 november åkte Samverkan Gävleborg till Jönköping för att ta del av deras verksamhet som har inspirerat Kaiser Permanente i Kalifornien. Besöket var mycket intressant och vi fick med oss många idéer och tankar hem.
Region Jönköping har ca 340 000 invånare, 3 sjukhus och 48 hälsocentraler. Regionen har ca 120 miljoner i kostnader för inhyrd personal men arbetar hårt för att komma ner till hälften. Region Gävleborg har ca 240 miljoner i kostnader för inhyrd personal och vad vi ser så arbetas det inte tillräckligt för att få ner dessa kostnader. Precis som vi har Jönköping problem med att andelen inhyrd personal ökar i och med att bristen på sjuksköterskor blir större och större.
Region Jönköping har ett projekt som heter Esther vilket innebär att patienter med komplexa behov får precis den hjälp som behövs. Kommuner, landsting och andra berörda instanser samarbetar tillsammans med patienten ända från början. Detta arbetssätt minskar lidandet för patienten avsevärt och minskar även kostnaderna för sjukvården i längden. Esther- projektet är lyckat och har fått flera länder att besöka Jönköping för att kunskapa sig, däribland Kaiser Permanente i Kalifornien.
Region Jönköping har infört självdialys vilket fungerar mycket bra. Patienterna gör sin dialys när det passar bäst och inte när sjukvården kräver det. Äldre patienter fungerar som inspiratörer och guider för nya patienter. Det här sättet att arbeta och möta patienterna på bästa sätt borde anammas i resten av Sverige också.
Vi fick även besöka Jönköpings nya fina Kulturhus – Spira och där finns plats för musik, teater och dans. Huset har ca 1100 evenemang varje år varav ca 560 föreställningar riktar sig mot barn och unga. Det är 106 anställda som sköter det mesta rörande allt som sker i huset, till exempel så byggs scener och all annan rekvisita i deras egen verkstad i huset.

Kostymer sys upp på plats och vi fick se hur peruker och masker tillverkades vilket var mycket intressant. De har 7 anställda skådespelare och en orkester med ca 30 musiker. Kulturhuset omsätter 115 miljoner kronor per år och de har 107 000 gäster varav 94 000 är publik. Nog om Jönköping, men det var en mycket intressant och givande resa.

Regionfullmäktige 9 december
Sista regionfullmäktige för året gick av stapeln den 9 december där vi fick information om cancersjukvård samt ny större regionindelning (på statligt initiativ). Vår förre landshövding Barbro Holmberg är ansvarig för regionindelningen och informerade oss om hur arbetet ska gå till. Vi diskuterade även utvecklingsområden för sjukvården. Om du vill titta på regionfullmäktige så kan du gå in här: http://www.regiongavleborg.se/Demokrati-och-insyn/Vem-bestammer/Regionfullmaktige/sammantraden-och-protokoll/Webbsandningar/
Som vanligt hade vi grupp- och styrelsemöte dagen innan fullmäktige där vi diskuterade viktiga och intressanta ämnen rörande partiet och regionen. Denna gång diskuterade vi bland annat nästa års aktiviteter, interpellationer och motioner, kommande resa för ledamöter i Hälso- och sjukvårdsnämnden till Kaiser Permanente i Kalifornien samt valberedningens arbete.
Kaiser Permanente
Som ni vet så pågår resor till Kaiser Permanente i Kalifornien och nu har en resa för politiker också bokats in. Denna resa ska ske i februari 2016 och det är ledamöterna för Hälso- och sjukvårdsnämnden som blivit bjudna vilket innefattar Sjukvårdspartiets Henrik Olofsson. Partiet har beslutat att inte ställa sig bakom denna resa då vi under en lång tid starkt ifrågasatt syftet och meningen med dessa resor. Henrik kommer alltså inte att åka till Kalifornien, däremot åker alla andra partier i Hälso- och sjukvårdsnämnden samt ledamöterna i Regionstyrelsens presidium.

HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Vi önskar alla medlemmar en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR
/Arbetsutskottet
Stig Zettlin, Henrik Olofsson, Jan Näsholm, Sven-Åke Von Veh och Jenny ViklundMedlemsbrev november 2015


Arbetet fortlöper här på kontoret med att förändra och förbättra länets sjukvård. Vi skriver interpellationer och motioner på löpande band, ifrågasätter både på Regionstyrelsen och i Regionfullmäktige, debattartiklar för media är också på gång.
Resa till Jönköping
I dagarna har en resa till Jönköping med Samverkan Gävleborgs regionråd (SVG, M, FP, KD) bokats och vi åker den 19-20 november. Vi ska besöka Jönköping för att ta del av deras verksamhet som har inspirerat Kaiser Permanente i Kalifornien. Ja, ni läste rätt, Sverige har alltså egen kompetens och kunskap som imponerar på det gigantiska företaget i USA. Trots det väljer majoriteten i Region Gävleborg att skicka en stor mängd personer till USA för en gigantisk summa pengar istället för att se sig omkring efter kompetensen i vår närhet. Det ska bli mycket intressant att se vad Jönköping gör så pass bra att Kaiser Permanente väljer att åka till Sverige. Resan ser vi som en ren upplysningsresa som ska ge oss mer under fötterna i kommande debatter angående dessa dyra resor till USA och förhoppningsvis finns det goda exempel som vi kan ta hem till vår region.
Nästa Regionfullmäktige äger rum mellan den 17-18 november och SVG kommer att ha grupp- och styrelsemöte dagen före. Vi har alltid möte dagen före fullmäktige för att kunna prata igenom upplägg, interpellationer och motioner samt alla ärenden. Det är viktigt att vi som parti vet hur vi ska agera i olika frågor men det är även viktigt att veta hur vi ställer oss till interpellationer och motioner som övriga partier i Samverkan Gävleborg skrivit. I de allra flesta fall stödjer vi våra samarbetspartner då det ger större kraft, ju fler som röstar lika desto större chans att vi ror våra frågor i hamn. Vill du följa Regionfullmäktige så kan du gå in här: http://www.regiongavleborg.se/Demokrati-och-insyn/Vem-bestammer/Regionfullmaktige/sammantraden-och-protokoll/Webbsandningar/

Medlemsaktiviteter
Den 21 oktober hade vi medlemsträff i Sandviken på Folkets Hus och det kom 4 stycken intresserade. Det kan låta lite men visar ändå på ett intresse och vi fick chansen att visa vilka vi är och vad vi står för. Genom annons i tidningen och utdelning av inbjudningar visar vi också att vi finns och att vi är aktiva, det är bra!
I förra medlemsbrevet har vi skrivit att vi ska vara i Söderhamn den 12 november men detta stämmer inte alls! Det är en ordentlig felskrivning, ber om ursäkt för detta. Medlemsträffarna är slut för i år och återupptas i början av 2016 med Bollnäs och Gävle.

Målbildsdagen den 16 oktober
Inför förra medlemsbrevet berättade vi att vi skulle på Målbildsdag i Söderhamn den 16 oktober och nu har vi deltagit. Det var ett påkostat arrangemang med en stor mängd människor, god mat och fint fika. Angående vad vi lärde oss under dagen så är det lite sämre med det, det var få nya saker som kom upp. Vi fick sitta i grupper och diskutera idéer inom olika områden som skulle kunna stärka Gävleborg såsom utbildning och infrastruktur. Allt som kom fram samlades sedan in för att Region Gävleborg skulle kunna ta till sig alla goda förslag och idéer. Vi har blivit lovad någon form av sammanställning och vi hoppas att det också blir verkstad av arbetet vi lade ner. Problemet inom Region Gävleborg är att många projekt och så kallade Work shops anordnas men det händer sällan någonting efteråt, det blir sällan någon återkoppling eller åtgärdsplan. Men vi hoppas på det bästa helt enkelt!
Val av nämndemän
Som vi nämnde i sista medlemsbrevet så är det nyval för nämndemän snart. De personer som sitter på nämnduppdrag idag kommer att bli nyvalda förutom Joe Eriksson Gladh som tackar för sig och där kliver Sven-Åke Von Veh in istället. Vi passar på att tacka Joe för en mycket god insats i Förvaltningsrätten i Falun och önskar samtidigt Sven-Åke lycka till.
Nämndemän för SVG:
• Förvaltningsrätten Falun Sven-Åke Von Veh
• Förvaltningsrätten Falun Per Åslund
• Förvaltningsrätt, fastighetsmål Kent Olsson
• Hovrätten Nedre Norrland Tony Nord
• Hovrätten Nedre Norrland Yvonne Larsson
• Kammarrätten Sundsvall Stina Johansson
• Jurymän 1:a gruppen Ingrid Jonsson
• Jurymän 2:a gruppen Yvonne Larsson
• Skattenämnden Söderhamn Sven-Åke Zakrisson

HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR; VÄRVA NÄRA OCH KÄRA; VÄNNER OCH BEKANTA!
Vi önskar alla medlemmar en fortsatt trevlig höst/

Jenny och Henrik


Medlemsinformation juli-september 2015


Här kommer första medlemsbrevet efter sommaren eller den mindre kalla period som kallas sommar i det här landet kanske stämmer bättre.
Nedan följer lite information om vad som hänt i Sjukvårdspartiet Gävleborg den senaste tiden:
Regionfullmäktige 
Höstens första Regionfullmäktige gick av stapeln den 22 september och pågick i 9,5 timmar med en stor mängd interpellationer och motioner, hårda debatter och djupa diskussioner angående en del viktiga områden.
Idag har vi som oppositionsparti få sätt att påverka då allt mindre tas upp i Regionstyrelsen och i våra nämnder. Många gånger får vi information på sittande möte om viktiga beslut som redan förankrats i verksamheten och som ”någon annan” redan beviljat. Ett exempel på detta är extrasatsningen på sjuksköterskor som jobbar inom dygnetruntverksamhet, beslutet var redan fattat och ledningen hade berättat om detta för personalen när vi fick informationen på styrelsen. Det konstiga med denna historia är att fullmäktige den 22 september skulle fatta beslut om satsningen skulle göras eller inte, det vill säga om de 40 miljoner som det kostar skulle godkännas eller inte. Detta tillvägagångssätt ger inte oppositionspartierna något som helst val, vi måste godkänna satsningen trots att vi anser den fel på många sätt. Att bara ge 2 i ett arbetslag extra lönepåslag men inte de övriga kan inte anses vara en långsiktig lösning utan skapar bara irritation och besvikelse. Vad det i långa loppet kan innebär är att undersköterskor som jobbar i dygnetruntverksamhet och blir utan lönepåslag väljer en annan arbetsgivare framöver. Det kommer även fler somrar framöver och vad ska Regionen erbjuda då för att behålla sin personal, extra extra lönepåslag? Sättet vi kan påverka på är att skriva interpellationer och motioner vilket innebär långa fullmäktigemöten då alla oppositionspartier tar chansen att ifrågasätta allt som fungerar dåligt, behöver förbättras eller om partierna vill komma med förslag och idéer.
Sjukvårdspartiet hade lämnat in 4 interpellationer samt 2 motioner till RF den 22/9:
- Var finner vi ny livskraft i Region Gävleborg (Stig Zettlin) Interpellation
- Regionkontor i Stockholm (Henrik Olofsson) Interpellation
- Sjukt sjuka hus i Hudiksvall (Henrik Olofsson) Interpellation
- Nytt omhändertagande av äldre som söker akutsjukvård (Henrik Olofsson) Interp.
- Parlamentarisk kommitté inför rekrytering av direktör (Hela gruppen) Motion
- Regionens bank ska hantera kontanter (Henrik Olofsson) Motion


Partiets aktiviteter under perioden juli-september:

Almedalen
I månadsskiftet juni – juli åkte Sven-Åke Von Veh och Jenny Viklund 3 dagar till Gotland för att besöka Almedalsveckan vilket anses vara ett mecka för politiker och påverkansarbete. Det blev några intensiva dagar med en mängd föreläsningar och seminarier rörande sjukvård, regionbildning och styrelsearbete. Första dagen tillägnades helt Region Gävleborg som än en gång beslutat att delta i Almedalen men denna gång tillsammans med flera andra regioner och temat var regionbildning.

Utvecklingsdagar i Tallinn
6- 9 september gav sig ett flertal av partiets politiker iväg på Utvecklingsdagar till Tallinn i Estland. Programmet var gediget och vi betade av viktiga frågor såsom intern och extern utveckling, medlemsarbete, hemsidan och andra vägar för att nå ut och fortsätta växa som parti. Vi besökte också Estlands största sjukhus som visade sig vara ett hypermodernt sjukhus med stor kapacitet. Det var intressant att höra hur de i Estland bygger upp sin sjukvård, hur de tänker kring patienten, hur deras sjukförsäkring mm ser ut samt hur de arbetar med problem och svårigheter. Sjukvården ser inte riktigt likadan ut i våra länder och en hel del funderingar och idéer kom upp under besöket. Gruppen besökte även en mycket fin tandläkarklinik som låg långt fram i utvecklingen och som vi i Sverige saknar motstycke till. I samma hus som tandläkarkliniken låg bland annat en sömnklinik där till exempel snarkare och ”gnisslare” kunde få hjälp. Förutom allt detta så fick gruppen chans att lära känna varandra bättre, umgås och faktiskt ha tid till diskussioner och reflektioner vilket är viktigt för att få partiet enat och komma framåt.
Medlemsaktiviteter
Den 15 september arrangerade partiet en medlemsträff i Hudiksvall där sjukvården skulle diskuteras. Temat var bland annat Hudiksvalls sjukhus och länets sjukvård i stort. Intresset var ganska svalt vilket kan bero på att annonsen i tidningen tyvärr uteblev. Henrik Olofsson var upp till Hudiksvall dagen innan och delade ut inbjudningar till träffen och Stig Zettlin samt Jan Näsholm var med på Hudiksvalls marknad där de delade ut inbjudningar.
Själva konceptet att träffa väljare och intresserade under avslappnade former tror vi på och vi kommer att fortsätta på andra orter. Närmast i tiden ligger medlemsträffen i Sandviken den 21 oktober då vi ska träffas på Kulturcentrum – Folkets hus mellan kl. 17.00–18.30. Ni medlemmar som bor i närheten är varmt välkomna att delta och bjud gärna med er andra som är intresserade av sjukvården i Sandviken och av sjukvården i stort! Den 12 november 2015 kör vi i Söderhamn och under början av nästa år kommer vi att fortsätta våra träffar i Bollnäs och Gävle.

Målbildsdag den 16 oktober
Den 16 oktober 2015 är Regionens politiker inbjudna till en Målbildsdag i Söderhamn där vi ska diskutera vår gemensamma målbild för Gävleborg 2030. Det ska bli trendföreläsningar, rundvandring, gruppdialog samt mingel. Vi får hoppas att dagen blir intressant och lärorik.

Hemsidan
Vi fortsätter att jobba med hemsidan för att få den så bra som möjligt. Den ska vara informativ, lätt att hantera och intressant för läsaren oavsett om personen är politiskt insatt eller inte. På hemsidan går det bland annat att läsa alla våra motioner och interpellationer, vårt program och det går också att följa våra aktiviteter via Facebook som är kopplad till hemsidan. Välkomna att besöka vår hemsida; www.svg.nu
Val av nämndemän
Nämndemän för Sjukvårdspartiet ska väljas om under hösten. Vi förutsätter att alla som vill fortsätta sina uppdrag blir omvalda. Joe Eriksson Gladh har avsagt sig sitt uppdrag i Förvaltningsrätten i Falun, nomineringar kan göras till detta uppdrag och lämnas till Stig Zettlin, stig.zettlin@regiongavleborg.se eller 026-15 54 08.

HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR, VÄRVA DINA NÄRA OCH KÄRA, VÄNNER OCH BEKANTA!
Vi önskar alla medlemmar en mysig höst.
Jenny och Henrik


Medlemsinformation april – juni 2015

Här kommer sista medlemsinformationen inför sommaren. Vårens verksamhet i Regionen avslutas med Regionfullmäktige den 9-10 juni då bland annat budget 2016 skall fastställas. Nu ska det bli skönt med sommar och vi hoppas att ni alla får en välbehövlig ledighet. Nedan följer lite information om vad som hänt i Sjukvårdspartiet Gävleborg den senaste tiden:
Problemen med sjuksköterskekrisen och lönekriget
Regionen har just nu en mycket besvärlig situation där mycket personal lämnar regionen och tar jobb på andra håll. Hur detta ska sluta är osäkert, men nu har regionen erbjudit extra stor ”sommarmorot” åt personalen som flyttar sin semester. ”Dygnet runt”- arbetande sjuksköterskor kommer att få en extra månadslön i december förutsatt att de har arbetat en viss tid, lovar att stanna kvar ytterligare en viss tid samt genomgår ett samtal med sin chef. Jenny var på ett möte med Vårdförbundet i maj och de har fått massivt med kritik från sina medlemmar. Frågor som kommer upp är naturligtvis varför personal som jobbat i många år och varit Region Gävleborg trogna inte får någon uppmuntran, även undersköterskorna är irriterade och känner sig bortglömda. Tankar runt detta är naturligtvis varför denna situation uppkommit och hur ska det lösas kommande år (ska pengarna öka för varje år, ska även undersköterskor m.fl. få och hur ska vi ha råd med det?).
Sängtvätten
Sjukvårdspartiet har haft medvind under våren 2015. Vi har genomfört en rad studiebesök och vid ett av dem besökte vi sängtvätten vid Gävle sjukhus. Besöket resulterade i att media tog in vårt pressmeddelande vilket sedan följdes upp av en mängd reportage om hur viktigt det är med fungerande sängtvättar på länets sjukhus.
Sjuvårdspartiet har även skickat in ett flertal motioner och interpellationer:
- Sängtvättarna som inte finns på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall trots beslut om detta, Henrik Olofsson (Interpellation).
- Personalsituationen på våra sjukhus under sommaren 2015, Stig Zettlin (Interpellation).
- Städningen på våra sjukhus, Henrik Olofsson (Interpellation).
- Situationen på Akuten i Gävle, Stig Zettlin (Interpellation).
- Sjuka hus i Hudiksvall, Henrik Olofsson (Interpellation).
- Avgiftsfri screening på gynekologiska undersökningar, Stig Zettlin (Motion). 
 
Smuts på sjukhusen
Tack vare Henrik Olofssons interpellation om städningen på länets sjukhus kom partiet med i ett reportage på SVT där Henrik blev intervjuvad om smutsen på våra sjukhus och om hur ostädat det är. Det har sedan följts upp med ytterligare reportage om städningen på våra sjukhus.

Hemsidan
Vi har öppnat vår nya Hemsida och idag är det mesta färdigt men en del små saker återstår att göra. På hemsidan går det bland annat att läsa alla våra motioner och interpellationer, vårt program och det går också att följa våra aktiviteter via Facebook som är kopplad till hemsidan. Jenny Viklund och Jan Näsholm har arbetat med vår fina hemsida, stort Tack till dem för att vår hemsida blev så bra. Välkomna att besöka vår hemsida; www.svg.nu

Planerade medlemsaktiviteter 
Partiet kommer att genomföra ett flertal medlemsträffar runt om i länet till hösten och de datum vi spikat hittills är följande:
- 15 september 2015 - Hudiksvall
- 21 oktober 2015 – Sandviken
- 12 november 2015 – Söderhamn
- 16 januari 2016 – Bollnäs
- 18 februari 2016 – Gävle

Almedalen
Sjukvårdspartiet kommer att medverka vid Almedalen 2015 och vi sänder över Sven-Åke Von Veh och Jenny Viklund att bevaka och delta vid arrangemanget. Region Gävleborg kommer tillsammans med andra Landsting/Regioner att delta även i år.  Vi ser fram emot att få veta om våra deltagare fick några spännande upplevelser från Almedalen 2015.

HJÄLP OSS BLI FLER MEDLEMMAR, VÄRVA DINA VÄNNER OCH KOMPISAR!
Vi önskar alla medlemmar en Trevlig Sommar.


MEDLEMSBREV MARS 2015

Hej!
Vi är redan inne i april och det nybildade Region Gävleborg (Landstinget) börjar hitta någon form av stabilitet i arbetssätt, rutiner samt vem som gör vad. I februari fick vi 2 dagars utbildning i hur Region Gävleborg är tänkt att fungera och det kan diskuteras hur de tänkt när inbjudan bara gick ut till vissa av Regionens ledamöter. Även innehållsmässigt så fanns det en hel del övrigt att önska.

Mycket har hänt och det ska vi försöka förmedla i detta medlemsbrev.
Våren har nu kommit till oss och Sjukvårdspartiets årsmöte gick av stapeln den 14 mars på Hotell Scandic väst i Gävle. Partiet tackar samtliga som deltog vid årsmötet samt alla nya och gamla medlemmar för alla insatser under valet och tiden därefter.

På årsmötes valdes följande medlemmar att bilda partiets styrelse:

Stig Zettlin  Ordförande
Jan Näsholm Vice ordförande
Sven-Åke Zakrisson Kassör
Joe Eriksson Gladh Sekreterare
Bernt Larsson Ledamot
Torbjörn Hellström Ledamot
Sven-Åke Von Veh Ledamot
Claes Norrå  Ledamot
Henrik Olofsson Ledamot
Kent Olsson  Ledamot

Louise Swan Ers. Styrelsen
Sofia Rehn  Ers. Styrelsen

Ingrid Jonsson Revisor
Patric Norrå  Revisor

På årsmötet valdes följande medlemmar att bilda valberedning:

Tony Nordh  Sammankallande
Yvonne Larsson
Jessika Larsson
Velalena Erbin

Information:

Som ni kanske har läst i media så har man uppmärksammat problemen med att Gävle Sjukhus ligger på en vattentäkt vilket innebär att all byggnation har stoppats så länge. Lösningar på problemet saknas men förslag finns från Regiondirektören på att bygga ett helt nytt sjukhus någon annanstans i Gävle. Sjukvårdspartiet ställer sig starkt frågande till denna lösning då kostnaderna skulle bli enorma. Lösningen vi ser är att omstrukturera samt renovera sjukhusets befintliga lokaler samt utöka/återinföra verksamhet på länets övriga sjukhus. 

Sjukvårdspartiets regiongrupp har genomfört två studiebesök i verksamheten under 2015. Den 23 februari besökte i stort sett hela gruppen X- trafik i Söderhamn. Vi fick information om lokalerna, hur de olika avdelningarna arbetar samt hur de tänker runt buss- och tågtrafiken i länet. Bland annat tog de upp vikten av att samordna kollektivtrafiken med närliggande län. Det var ett intressant besök där vi fick svar på många av våra frågor.

Den 16 mars besökte regiongruppen Gävle sjukhus och BB, förlossning samt sjukhusets sängtvätt. Det blev ett mycket informativt besök och det framkom tydligt vilka bekymmer BB, förlossning och neonatal har idag. Avdelningarna ligger långt ifrån varandra vilket försvårar samarbetet och innebär många kilometers promenad varje dag för personalen. Dessutom innebär detta att mödrar med barn på neonatal inte har möjlighet att befinna sig på samma ställe som sina barn utan måste sova och äta flera våningsplan högre upp i huset. Lokalerna är dessutom i stort behov av renovering och alla 3 avdelningar behöver större utrymmen.  Efter besöket skickade vi in ett pressmeddelande till tidningarna som bland annat var med i GD den 19 mars samt i gratistidningen Mitt Gävle den 12 april 2015. Sängtvätten blev både en förstasida samt en stor artikel i GD den 7 april vilket vi antar grundar sig på vårt studiebesök, vi lyfte en relativt okänd verksamhet för media och de nappade. 

Det som stundar för regiongruppen härnäst är ett studiebesök på BB, förlossningen samt neonatal på Hudiksvalls sjukhus för att se om det fungerar bättre, sämre eller likadant som på Gävle sjukhus.

Sjukvårdspartiet deltog vid Partiutfrågningen i Bollnäs på skärtorsdagen och våra representanter var Sven-Åke Von Veh och Henrik Olofsson från Bollnäs.  Politikercafé genomfördes också där vi träffade många av våra nya medborgare och fick ta del av deras erfarenheter.

Inför det stundande Regionfullmäktige har Sjukvårdspartiet en mängd motioner och interpellationer inlämnade, se nedan:

Interpellationer:

1. Personal- och patientparkeringar och dess avgifter – Stig Zettlin (SVG)
2. Upphandling av webb-TV – Stig Zettlin (SVG)
3. Bortglömda medborgarförslag – Stig Zettlin (SVG)
4. Personalflykt från våra sjukhus – Henrik Olofsson (SVG)
5. “Inspirationsresor” till San Francisco – Jan Näsholm (SVG)

Motioner:

1. Mötesfri E:4 mellan Gävle och Söderhamn- Jan Näsholm, Stig Settlin 1/4 -15
2. Behov av CGM mätare i Region Gävleborg – Stig Zettlin 25/3 2015
3. Utveckling av Förlossning, Neonatal och BB i Gävle- Henrik Olofsson 25/3 -15
4. Avsaknaden av Vård i Regionala Utvecklingsstrategin- Henrik Olofsson 25/3 2015 


Kort rapport från fullmäktige i februari:

Följande interpellationer och frågor från Sjukvårdspartiet behandlades på Regionfullmäktige den 18 februari 2015:

• Interpellation: Behov av CGM-mätare i Region Gävleborg - Stig Zettlin (SVG)
• Interpellation: När blir det någon ordning på akuten i Gävle- Stig Zettlin (SVG)
• Fråga: Personalbrist vid operationscentrum i Gävle- Henrik Olofsson (SVG)
• Fråga: Bemanning och rekrytering vid akuten i Gävle- Yvonne Larsson (SVG)
• Fråga: Deltagande i regionupptakten för förtroendevalda och ersättare- Henrik Olofsson (SVG)


Nya hemsidan:

Sjukvårdspartiet har nu fått sin nya hemsida som finns på www.svg.nu. Hemsidan har helt ny design och en utformning som känns mer modern och lättförståelig.
Ett digert arbete ligger bakom hemsidan och småjusteringar samt vissa ändringar i texterna återstår och kommer att åtgärdas snarast. Stort tack till Jan Näsholm och Jenny Viklund för ert arbete med vår nya hemsida och till er andra som kommit med förslag.

Partiet har genomfört en rundringning till flertalet av er medlemmar för att fråga vad ni tycker och tänker om vårt parti. Har ni synpunkter, funderingar, idéer eller annat så är ni varmt välkomna med dessa till oss.


Sjukvårdspartiet vill nu önska er en fortsatt bra vår och väl mött i nästa medlemsbrev.


Medlemsbrev nr 2, 2014

Vid vårt årsmöte 8/3 fastställdes vallistor för Sjukvårdspartiet Gävleborg med smärre justeringar. Vallista för Gästrikland och Hälsingland bifogas detta medlemsbrev.  Valkretsindelningen har ändrats till 2  st för hela länet, Gästrikland  och Hälsingland. Som ni kan se på vallistorna kandiderar vi med samma kandidater men med lite olika placeringar, lite av en kompromiss där personvalsaspekten beaktas.

Vid årsmötet omvaldes styrelsen och dess olika funktioner, nyvald till styrelsen blev Sven-Åke Von Whe från Bollnäs.  Ett valprogram fastställdes av mötet styrelsen får göra vissa kompletteringar och redaktionella justeringar.

Ett möte för kandidater, information och diskussion kommer att hållas i Gävle på landstingets Ledningskontor den 25 /4 2014 , Alla Kandidater är välkomna till detta möte.

Henrik Olofsson arbetar sedan en tid som valledare med 50% tjänstgöringsgrad. En valledning har börjat arbeta med förberedelserna inför valarbetet och direkta insatser i nutid. Preliminärt startar vår aktiva valrörelse den 30 Maj med deltagande på marknaden i Bollnäs . Valspurten inleder vi vid marknaden i Bergvik den 25 Juli.

Valvaka blir det som vanligt på valdagens kväll den 14 Sep. I valledningen ingår medlemmar som påtagit sig ett övergripande ansvar för valarbetet 2014. Sammankallande för valledningen är undertecknad och följande medlemmar  Cleas Norrå,  Jan Näsholm,  Joe Eriksson Glad. I valledningen ingår  även  den anställde valledaren  Henrik Olofsson, samt Kent Hedberg som politisk sekreterare. Partiets  aktiviteter kommer att redovisas i en särskild aktivitetsplan , genomförande och  utfall meddelas på mail eller på vår hemsida  svp.gavleborg.se. Alla välkomna att delta i valarbetet 2014

Bästa Hälsingar  Stig Zettlin
Sjukvårdspartiet Gävleborg.

Medlemsbrev nr 1, 2014

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2014

Härmed inbjudes du till årsmöte med Sjukvårdspartiet Gävleborg lördagen den 8 mars kl. 13.00 Gävle Bro vid E4 i Gävle. Alla medlemmar välkomna till sedvanliga årsmötesförhandlingar, samt fastställande av valprogram och vallistor till landstingsval 2014.

Nomineringar till partiets styrelse, ordförande, kassör, sekreterare och andra uppdrag lämnas till valberedningen  Kent Hedberg 070-2531291, adress Klockarvägen 20h 821 40 Bollnäs senast 17/2 2014.

Nomineringar till partiets vallistor i landstingsvalet sker till nomineringskommitten Jan Näsholm 070-4266028, adress Lynäs 273 820 23 Bergvik senast 17/2 2014. Därefter till avgående styrelsen genom ordf. Stig Zettlin 026-155408, adress Hagelgatan 54 802 75 Gävle.

Sista dag för nomineringar avser möjlighet för valda organ, valberedning och nomineringskommitte att förbereda förslag inför årsmötet. Definitivt avslutande av nomineringar beslutas vid årsmötet. Klockan 12.00 årsmötesdagen bjuder Sjukvårdspartiet Gävleborg mötesdeltagarna på lunch Gävle Bro i Gävle. Från kl. 11.00 finns årsmöteshandlingar och förslag tillgängliga i årsmöteslokalen. Efter styrelsebeslut om olika förslag finns också årsmöteshandlingar tillgängliga på vår hemsida.

Motioner, förslag från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast 17/2 2014.
Bifogar inbetalningskort för medlemsavgift, 150 kr för helbetalande, 50 kr för halv avgift. Betala gärna avgiften före 8/3 2014. Alla medlemmar välkomna till årsmöte 2014.

Bästa hälsningar och gott nytt år.

Stig Zettlin
Ordförande Sjukvårdspartiet Gävleborg

Läs medlemsbrev från 2013