Ledamöter samt uppdrag

Stig Zettlin, Gävle

stig.zettlin@regiongavleborg.se

Ledamot Regionfullmäktige
Ledamot Regionstyrelsen
Ersättare Pensionärsrådet


Henrik Olofsson, Bollnäs

henrik.olofsson1972@gmail.com

Regionråd i opposition

Ledamot Regionfullmäktige
Ersättare Regionstyrelsen
Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnd
Nätverk Demokrati och Hälsa

Jan Näsholm, Bergvik

jan.nasholm@telia.com

Politisk sekreterare

Ledamot Regionfullmäktige
Ledamot i Regionfullmäktiges Valberedning
Ledamot i styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB
Gruppledare

Bernt Larsson, Hudiksvall

bernt_valdemar@hotmail.com 

Ledamot Regionfullmäktige
Ersättare i styrelsen för Hälsinglands museum
Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen

Kent Olsson, Hofors

Ledamot Regionfullmäktige

Ledamot Hållbarhetsnämnden

Ledamot Patientnämnden

Torbjörn Hellström, Gävle

torbjorn.h@hotmail.se

Ledamot Regionfullmäktige
Ledamot Kultur- och kompetensnämnden

Ingrid Jonsson, Bollnäs

ingjons@spray.se

Revisor Region Gävleborg

Jurymän 1:a gruppen

Joe Eriksson Gladh, Sandviken

joevinland@telia.com

Ersättare Demokratiberedningen Region Gävleborg

Yvonne Larsson, Bollnäs

Hovrätten Nedre Norrland


Sven-Åke Von VehSven-Åke Von Veh, Bollnäs

Ledamot ECAD

Ledamot Demokratiberedningen Region Gävleborg

Nämndeman Förvaltningsrätten Falun


Birgitta Hildingsson

Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden


Tony Nordh, Bollnäs

Hovrätten Nedre Norrland

Ersättare Regionfullmäktige

Stina Johansson, Bollnäs

Nämndeman Kammarrätten Sundsvall

Anna Brandt

Politisk sekreterare

Per Åslund, Hofors

Ersättare Regionsfullmäktige

Nämndeman Förvaltningsrätten Falun

Patric Norrå, Gävle

Ersättare Regionfullmäktige

Nämndeman Fastighetsdomstolen

Ledamot i styrelsen för Folkteatern

Ingrid Öman, Valbo

Ersättare Regionfullmäktige