Ledamöter samt uppdrag

Stig Zettlin, Gävle

stig.zettlin@regiongavleborg.se

Ledamot Regionfullmäktige
Ledamot Regionstyrelsen
Ersättare Pensionärsrådet


Joe Eriksson Gladh, Sandviken

joevinland@telia.com

Ledamot Regionfullmäktige
Gruppledare

Ledamot Demokratiberedningen Region Gävleborg
Ersättare Regionfullmäktiges Valberedning

Jan Näsholm, Bergvik

jan.nasholm@telia.com

Ledamot Regionfullmäktige
Ledamot i Regionfullmäktiges Valberedning
Ledamot i styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB

Bernt Larsson, Hudiksvall

bernt_valdemar@hotmail.com 

Ledamot Regionfullmäktige
Ersättare i styrelsen för Hälsinglands museum
Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen

Henrik Olofsson, Bollnäs

henrik.olofsson1972@gmail.com

Regionråd i opposition

Ledamot Regionfullmäktige
Ersättare Regionstyrelsen
Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnd

Torbjörn Hellström, Gävle

torbjorn.h@hotmail.se

Ersättare Regionfullmäktige
Ledamot Kultur- och kompetensnämnden

Ingrid Jonsson, Bollnäs

ingjons@spray.se

Revisor Region Gävleborg

Jurymän 1:a gruppen

Louise Svahn, Söderhamn

Ersättare Regionfullmäktige

Yvonne Larsson, Bollnäs

Hovrätten Nedre Norrland


Kent Olsson, Hofors

Ledamot Regionfullmäktige

Ledamot Hållbarhetsnämnden

Ledamot Patientnämnden

Sven-Åke Von VehSven-Åke Von Veh, Bollnäs

Ledamot ECAD

Ersättare Demokratiberedningen Region Gävleborg

Nämndeman Förvaltningsrätten Falun


Jenny Viklund

Politisk sekreterare

Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden

 


Sven-Åke Zakrisson

Skattenämnd Söderhamn

Tony Nordh, Bollnäs

Hovrätten Nedre Norrland

Ersättare Regionfullmäktige

Stina Johansson, Bollnäs

Nämndeman Kammarrätten Sundsvall

Per Åslund, Hofors

Nämndeman Förvaltningsrätten Falun

Patric Norrå, Gävle

Ersättare Regionfullmäktige

Nämndeman Fastighetsdomstolen

Ledamot i styrelsen för Folkteatern