Aktiviteter

Här finns information om Sjukvårdspartiet Gävleborgs aktiviteter såsom medlemsträffar, årsmöten och liknande.

Möten

Årsmöte
Gävle 18 maj kl 16:00, digitalt.
Vår sommar och höst
Värvning av kandidater till valet 2022.