Aktiviteter

Här finns information om Sjukvårdspartiet Gävleborgs aktiviteter såsom medlemsträffar, årsmöten och liknande.

Möten i Maj

Styrelsemöte regionkontoret Gävle 14/5 kl 13:00
Regionstyrelsen rerionkontoret Gävle 15/5 & 30/5
Kultur och kompitensnämnden 23/5
Hållbarhetsnämnden 23/5
Hälso och sjukvårdsnämnden 23/5
Gruppmöte Scandic Bollnäs 25/5 kl 9:30
Kandidatmöte Scandic Bollnäs 26/5 kl 9:30-14:00

Möten i April

Kandidatmöte 21/4 Gävle                      
Hållbarhetsnämnden 5/4
Kultur och kompitänsnämnden 24/4
Regionstyrelsen 11&21/4
Hälso och sjukvårdsnämnden 24/4
Gruppmöte 25/4
Regionfullmäktige 26/4