Styrelse

Styrelse ledamöter:

Ordförande Stig Zettlin
Vice Jan Näsholm
Sekreterare Bernt Larsson
Kassör Sven Åke von veh
Henrik Olofsson
Kent Olsson
Torbjörn Hellström
Joe Ericksson Gladh
Andy Pallin                                                                                                                                                                                                                        Birgitta Hildingson 

Revisorer:

Ingrid Jonsson
Patric Norrå

Valberedning:

Sammankallande Jan Lundberg
Ingrid Öman
Claes Norrå