Henrik Olofsson, Bollnäs

Regionråd i opposition
Ledamot Regionfullmäktige
Ledamot Regionstyrelsen
Ledamot Personalutskottet

Yvonne De Vinter, Kilafors

Ledamot Regionfullmäktige
Ersättare Regionstyrelsen
Ledamot Fastighetsutskottet
Gruppledare
Ledamot Valberedningen

Astrid Edlund, Ljusdal

Ersättare Regionfullmäktige

Bernt Larsson, Hudiksvall

Ersättare Regionfullmäktige
Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen
Ledamot i Hållbarhetsnämnden

Anna Brant, Gävle

Förvaltningsrätten Falun

Torbjörn Hellström, Gävle

Ersättare Demokratiberedningen

Kent Olsson, Hofors

Ledamot Hälso och sjukvårdsnämnden

Fredrik Röjd, Färila

Ledamot i styrelsen för Folktandvården Gävleborg AB
Ersättare i Kultur och kompetensnämnden

Patric Norrå, Gävle

Nämndeman Fastighetsdomstolen
Ledamot i styrelsen för Folkteatern

Ingrid Jonsson, Bollnäs

Revisor Region Gävleborg

Anna Brandt

Politisk sekreterare

Tony Nord, Bollnäs

Juryman 2 gruppen

Håkan Krantz, Uppsala

Etikprövningsnämnden Uppsala